وصول مطالبات

وصول مطالبات
5 سال قبل 0 748
مطالبه ثمن قرارداد هنگامی که بین دو نفر قراردادی بابت فروش ملک انعقاد می گردد و ملکی به فروش می رسد، طرفین نسبت به یکدیگر طبق شروط قرارداد تعهداتی خواهند داشت. در این مقاله به بررسی موضوع مطالبه ثمن قرارداد می پردازیم. فروشنده ملزم به تحویل ملک و خریدار ملزم به پرداخت ثمن قرارداد (مبلغ قرارداد) در حق فروشنده می گردد. حال چنانچه خریدار از انجام تعهدات خود نسبت به پرداخت ثمن قرارداد خودداری ورزد، فروشنده ملک می تواند دادخواستی را تحت عنوان الزام خریدار به پرداخت ثمن مطرح نماید. در این حالت فروشنده ملک...
وصول مطالبات
5 سال قبل 0 1202
نحوه مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد بسیار مشاهده شده در قراردادها طرفین نسبت به یکدیگر متعهد به انجام تعهدی می شوند و معمولا برای انجام این تعهد موعد و زمانی نیز مشخص می کنند. اگر هر کدام از طرفین قرارداد نسبت به ایفای تعهدات خود تخلف کند و بر اساس آن تخلف، ضرر و زیانی متوجه طرف مقابل شود، کسی که ضرر کرده (متعهد له) می تواند بر اساس قرارداد دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخلف را به دادگاه تقدیم کند. این تخلف ممکن است به صورت تاخیر در انجام...
وصول مطالبات
5 سال قبل 0 822
استرداد ثمن معامله در بسیاری از موارد ممکن است که معامله ای انجام شود و خریدار تمام یا قسمتی از ثمن (پول) را پرداخت کرده باشد و بعد بنا به هر دلیلی معامله فسخ و یا ابطال شود، در اینصورت خریدار می تواند با ارائه دادخواست، تقاضای استرداد ثمن را بنماید. در صورت بروز این مشکل خریدار می تواند در ابتدا با ارسال اظهارنامه به فروشنده، تقاضای استرداد ثمن را بنماید و اگر موفق به اخذ ثمن نشد، می تواند از طریق دادگاه با ارائه دادخواست، پول خود را پس بگیرد. در دعوای استرداد ثمن...
وصول مطالبات
5 سال قبل 0 412
چگونگی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها در عصر مدرن امروزی، با توجه به گسترش استفاده از رسانه های جمعی و همچنین پیشرفت خدمات اینترنتی و استفاده از حجم وسیع اینترنت میان مردم، باعث گردیده است که روش ثبت شرکت در قوانین موضوعه ایران نیز دستخوش تغییر و تحولات شگرفی شود. این تحولات باعث صرفه جویی در زمان و هزینه مردم نیز گردیده است و به همین دلیل روش نوین ثبت شرکت، جایگزین روش سنتی شده است. در گذشته مردم می بایست مستقیماً به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نموده و فرم های مخصوص را...
تماس با وکیل