نمونه آرای دادگاه ها

نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 329
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای خواهان در طرح دعوا توسط وکیل برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: طرح دعوا به صورت وکالتی، نحوه صحیح طرح دعوا در خرید وکالتی ملک، خواهان در طرح دعوا توسط وکیل، رای خواهان در طرح دعوا   چکیده رای خواهان در طرح دعوا چنانچه شخصی ملکی را اصطلاحاً بصورت وکالتی خریداری نماید، وی مکلف است در هنگام طرح دعوی...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 349
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عنوان خواسته در دعوای اعمال وکالت در طلاق برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 22 دیوانعالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: عنوان خواسته در دعوای اعمال وکالت در طلاق، وکالت در طلاق، تخلف شوهر از شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد زوج، شرایط اعمال وکالت در طلاق، رای عنوان خواسته در دعوای اعمال وکالت در طلاق، رای وکالت در طلاق   چکیده رای وکالت در طلاق هنگامی که...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 698
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دعوای بطلان معامله به قصد فرار از دین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، معامله به قصد فرار از دین، ابطال معامله، احراز قصد فرار از دین، اختیار تحقیق جهت کشف واقع، نمونه رای دعوای بطلان معامله به قصد فرار از دین مطلب مرتبط: نمونه رای معامله با انگیزه فرار از دین و دفاع از نظریه...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 560
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تحویل مال مشاع مستند به تقسیم ‌نامه عادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تحویل مال مشاع، تقسیم نامه عادی، ماده 47 قانون ثبت، ماده 48 قانون ثبت، دعوای تحویل موضوع تقسیم نامه، رای تحویل مال مشاع   چکیده رای تحویل مال مشاع چنانچه با تراضی تمامی شرکا تقسیم ‌نامه نسبت به مال مشاع تنظیم ‌شده باشد دعوای تحویل...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 1407
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دعوای ابطال وکالت نامه رسمی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: شرط رسیدگی به دعوای ابطال وکالت‌نامه رسمی، ابطال وکالتنامه، اعلام بطلان وکالت، بطلان وکالت نامه، رای دعوای ابطال وکالت نامه رسمی   چکیده رای دعوای ابطال وکالت نامه ابطال وکالت‌نامه به ‌عنوان سند رسمی فرع بر بطلان مستند آن یعنی عقد وکالت است و تا زمانی که اعلام...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 474
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 5 دیوانعالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، اجرای ثبت، اعتراض به عملیات اجرایی ثبت، حدود صلاحیت رئیس اداره ثبت محل، حدود صلاحیت رئیس اداره ثبت محل نسبت به اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد، رای اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت   چکیده رای اعتراض به عملیات اجرایی ثبت در دعوای ابطال اجرائیه...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 656
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اجرای احکام مدنی، اعتراض ثالث، توقیف، مبایعه نامه عادی، ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، رای اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی، رای اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بیشتر بخوانید: شرایط و ویژگی های توقیف اموال غیرمنقول چکیده رای اعتراض ثالث...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 555
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای توافق بر صلح و سازش در خارج از دادگاه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: شرط داوری در قراردادها، مصداق داوری در قرارداد، صلح و سازش خارج از دادگاه، اختلاف در قراردادها، رای داوری، رای توافق بر صلح و سازش در خارج از دادگاه، رای توافق بر صلح و سازش مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 648
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ضرر و زیان ناشی از جرم برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ضرر و زیان، ضرر و زیان ناشی از جرم، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، خسارت ناشی از جرم، رای ضرر و زیان ناشی از جرم بیشتر بخوانید: دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم چکیده رای ضرر و زیان ناشی از جرم مطالبه ضرر...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 365
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای به رهن گذاشتن ملک غیر با سوء نیت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: انتقال اموال، انتقال منافع، انتقال منافع مال غیر، رهن، ملک غیر، کلاهبرداری انتقال منافع مال غیر، رهن ملک غیر، انتقال منافع، کلاهبرداری، رویه شماره 43 مورخ 10-08-1351 دیوان‌ عالی کشور، رای به رهن گذاشتن ملک غیر با سوء نیت   چکیده رای به رهن گذاشتن...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 404
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اسقاط حق کسب و پیشه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، حق کسب و پیشه، سرقفلی، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، سرقفلی، تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه، رای اسقاط حق کسب و پیشه مطلب مرتبط: حق کسب و پیشه و تجارت چیست؟ چکیده رای اسقاط حق کسب و پیشه اگر حق کسب و پیشه...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 490
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مستحق للغیر درآمدن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، بطلان عقد، استرداد ثمن، اعلام بطلان معامله، مستحق للغیر درآمدن مبیع، شرط رسیدگی به دعوای استرداد ثمن به علّت مستحق للغیر درآمدن مبیع، رای مستحق للغیر درآمدن مبیع بیشتر بخوانید: نمونه رای مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع چکیده رای مستحق للغیر درآمدن...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 462
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دلیل پرداخت وجه سفته برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد تجاری، سفته، قرار سقوط دعوا اسناد تجاری، پرداخت وجه سفته، قرار سقوط دعوا، پرداخت وجه، وجود سفته در ید مسئولین پرداخت اماره پرداخت وجه آن، رای دلیل پرداخت وجه سفته بیشتر بخوانید: نمونه رای مطالبه وجه سفته چکیده رای دلیل پرداخت وجه سفته وجود سفته در دست بدهکار...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 260
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای فراری دادن متهم برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: فراری دادن متهم دستگیر نشده، فراری دادن زندانی، دستگیری متهم، متواری کردن متهم، فراری دادن متهم   چکیده رای کمک به متهمی که هنوز دستگیر نشده و متواری است مصداق بزه فراری دادن متهم نیست؛ زیرا فراری دادن متهم وقتی معنا دارد که وی قانوناً دستگیر یا زندانی شده...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 613
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 12 دیوانعالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وکالت در طلاق، طلاق توافقی، اعطای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه، رای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه   چکیده رای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه اعطای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه، هرچند طولانی مدت (50 ساله) باشد، خلاف شرع نیست. مطلب مرتبط: روش های ابطال...
تماس با وکیل