نمونه قراردادها

نمونه قراردادها
3 ماه قبل 0 1791
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد اجاره کارخانه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید.   نمونه قرارداد اجاره کارخانه بنام خدا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود «ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمانی که می بندید وفا کنید.» ماده 1) طرفین قرارداد موجر: خانم/ آقای/ شرکت ................... به کد ملی/ شماره ثبت ................... به نمایندگی و مدیریت عاملی خانم/ آقای ................... به موجب روزنامه رسمی شماره ................... به نشانی ...................................... تلفن ................... . مستاجر: شرکت با مسئولیت محدود ................... به مدیریت...
نمونه قراردادها
3 ماه قبل 0 958
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه مبایعه نامه خرید و فروش خودرو برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع مبایعه نامه آشنا شوید. بیشتر بخوانید: شیوه شماره گذاری و تعویض پلاک خودرو مبایعه نامه خرید و فروش خودرو بنام خدا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود «ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و ایمانی که می بندید وفا کنید.» ماده 1: طرفین قرارداد 1-1 فروشنده/ فروشندگان ............................ فرزند .............. به شماره شناسنامه .................... صادره از ............... کد ملی .......................... متولد .............. به نشانی ........................................................ شماره تلفن همراه ................................
نمونه قراردادها
3 سال قبل 0 521
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد اجاره واحد تجاری برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید. بیشتر بخوانید: نمونه قرارداد خرید و فروش سرقفلی قرارداد اجاره واحد تجاری قرارداد اجاره حاضر بر اساس مراضات حاصله، فیمابین طرفین قرارداد به شرح زیر و با لحاظ شرایط و تعهدات آتی الذكر منعقد گردید و به امضاء طرفین رسید و متعاقدین به نحو الزام آور متعهد و مکلف به اجرای کلیه مفاد آن گردیدند: ماده 1) طرفین قرارداد الف- موجرین: 1. خانم/ آقای ........................ فرزند ........................ به شماره شناسنامه...
نمونه قراردادها
3 سال قبل 0 1546
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد اعطای تسهیلات به کارمند برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید. بیشتر بخوانید: نمونه نامه اعلام ترک کار کارگر قرارداد اعطای تسهیلات به کارمند (از طرف شرکت) بنام خدا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود «ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و ایمانی که می بندید وفا کنید.» ماده 1- طرفین قرارداد 1-1 وام دهنده: شرکت .................. به شناسه ملی .................. و شماره ثبت .................. به نشانی ............................................................. و به مدیریت عاملی خانم/ آقای .................. به شماره ملی...
نمونه قراردادها
3 سال قبل 0 705
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد محرمانگی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید.   نمونه قرارداد محرمانگی یا عدم افشاء اطلاعات استارتاپ با کارمند با عنایت به مواد 10، 190 و 219 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور عدم افشاء و حفظ اطلاعات و اسنادی که از سوی...
نمونه قراردادها
3 سال قبل 0 2136
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه وکالت نامه انجام امور گمرکی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع وکالت نامه آشنا شوید.   نمونه وکالت نامه انجام امور گمرکی موکل: خانم/ آقای: ..................... فرزند: ..................... به شناسنامه شماره: ..................... متولد: ..................... صادره از: ..................... به شماره ملی: ..................... به نشانی: ........................................................ . وکیل: خانم/ آقای: ..................... فرزند: ..................... به شناسنامه شماره: ..................... متولد: ..................... صادره از: ..................... به شماره ملی: ..................... به نشانی: ........................................................ . مورد وکالت: انجام تشریفات گمرکی و مراجعه به کلیه گمرکات و بنادر کشور و مناطق...
نمونه قراردادها
3 سال قبل 0 1548
نمونه قرارداد بذل مدت در عقد موقت ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی بیان می دارد که طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود. بنابراین عقد نکاح موقت با بذل مدت پایان می یابد. بذل مدت به معنی بخشیدن باقیمانده مدت نکاح موقت است. بذل مدت در نکاح موقت برخلاف طلاق به هیچگونه تشریفاتی نیاز ندارد. همچنین مرد می تواند به زن وکالت دهد که مدت را به خود بذل نماید. بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد بذل مدت...
نمونه قراردادها
3 سال قبل 0 1033
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد صلح برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع صلح نامه آشنا شوید. مطلب مرتبط: هر آنچه باید در مورد قرارداد صلح بدانیم نمونه قرارداد صلح بنام خدا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود «ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمانی که می بندید وفا کنید.» مصالح: خانم/ آقای ........ به شماره شناسنامه ...... صادره از ...... به کد ملی .......... به نشانی ........... تلفن ........... اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً/ قیمومتاً/ وصایتاً/ وکالتاً/ به نمایندگی و امضاء مجاز/ از...
نمونه قراردادها
3 سال قبل 0 232
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد خصوصی موسسین استارتاپ برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید.   نمونه قرارداد خصوصی موسسین استارتاپ با عنایت به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و همچنین بند ۴ ماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز هویت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور تشریح حقوق...
نمونه قراردادها
3 سال قبل 0 562
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد فروش سهام شرکت برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید.   نمونه قرارداد فروش سهام شرکت بنام خدا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود «ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمانی که می بندید وفا کنید.» این قرارداد پیرو توافقنامه شماره ............. مورخ ............. مطابق ماده 10 قانون مدنی با رعایت مقررات قانون تجارت بین خانم/ آقای ............. فرزند ............. به شماره شناسنامه ............. و به شماره ملی ............. به نشانی .......................... به وکالت و نمایندگی از:...
نمونه قراردادها
3 سال قبل 0 334
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد مشارکت احداث بنا برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید. مطلب مرتبط: مشکلات حقوقی در قراردادهای مشارکت در ساخت قرارداد مشارکت احداث بنا در پلاک ثبتی ... بنام خدا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود «ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و ایمانی که می بندید وفا کنید.» مقدمه این قرارداد تحت عنوان مشارکت در احداث بنا در پلاک ثبتی ................. با توجه به پروانه و جواز ساخت آتی الصدور شهرداری منطقه ................. در قالب ... طبقه و...
نمونه قراردادها
3 سال قبل 0 709
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد تالیف و تدوین کتاب برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید.   نمونه قرارداد تالیف و تدوین کتاب بنام خدا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود «ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمانی که می بندید وفا کنید.» این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای ............ به شماره ملی ............ فرزند ............ به نشانی ............ تلفن ............ که از این پس اختصاراً در این قرارداد مولف نامیده می شود و خانم/ آقای ............ به شماره ملی ............ فرزند...
نمونه قراردادها
3 سال قبل 0 430
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد اجاره رحم (مادر جایگزین) برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید.   نمونه قرارداد اجاره رحم (مادر جایگزین) بنام خدا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود «ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمانی که می بندید وفا کنید.» این قرارداد اجاره رحم بر اساس مفاد مواد ۱۰ و ۵۱۲ قانون مدنی و با استفاده از وحدت ملاک مواد ۱ و ۲ قانون نحوه اهدا جنین به زوجین نابارور و آئین نامه اجرایی آن فیمابین طرفین والدین حکمی...
نمونه قراردادها
3 سال قبل 0 1847
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد تقسیم نامه آپارتمان برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم آن آشنا شوید.   بسم الله الرحمن الرحیم تقسیم کنندگان: 1- خانم/ آقای ........................ فرزند آقای ........................ به شماره ملی ........................ دارای شناسنامه شماره ........................ صادره از ........................ متولد ........................ نسبت به ... دانگ مشاع ........................ ساکن ........................ . 2- خانم/ آقای ........................ فرزند آقای ........................ به شماره ملی ........................ دارای شناسنامه شماره ........................ صادره از ........................ متولد ........................ نسبت به ... دانگ مشاع ........................ ساکن ........................ . 3- خانم/ آقای ........................ فرزند آقای ...........................
نمونه قراردادها
3 سال قبل 0 364
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد خرید و فروش (انتقال) سرقفلی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید.   نمونه قرارداد خرید و فروش (انتقال) سرقفلی بنام خدا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود «ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمانی که می بندید وفا کنید.» ماده 1- طرفین قرارداد 1-1 انتقال دهنده ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد ......... ساکن ................................................... تلفن .................... . با وکالت/ قیومیت/ ولایت/ وصایت ..................... فرزند .................. به شماره...
تماس با وکیل