دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی
1 سال قبل 0 986
توام و تفکیک نمودن دعاوی توام نمودن دعاوی اقدامی است که دادگاه در هر حال بعد از طرح دعاوی طاری (دعاوی متقابل، اضافی، ورود ثالث و جلب ثالث) در صورت وجود تمامی شرایط قانونی انجام میدهد (در خصوص شرایط قانونی رجوع شود به ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی). این امر بدین معناست که دادگاه هر یک از دعاوی مزبور را با دعوای اصلی یکجا مورد رسیدگی قرار میدهد و علی الاصول در یک رای واحد تکلیف دعوا مشخص می گردد. در این مقاله به مواردی می پردازیم که دعاوی متعددی طی دادخواست های جداگانه...
دعاوی حقوقی
1 سال قبل 0 1987
اصل عدم به چه معناست؟ دادگاه در رسیدگی به دعوا به دلایلی که هر یک از اصحاب دعوا ارائه می نمایند، در صورت لزوم رسیدگی کرده و هم چنین به دلایل معتبر نیز رجوع و آنها را ارزیابی نموده و بر پایه آنها با تشخیص وجود یا عدم وجود حق، اقدام به صدور رای می نماید. دادگاه موظف است با استفاده از ابزاری که در اختیار دارد و هم چنین با استناد به دلایل ابرازی طرفین و سایر قرائن و امارات موجود، دعوا را فصل ‌و به سود یکی از طرفین حکم صادر نماید و...
دعاوی حقوقی
1 سال قبل 0 930
استثنائات ممنوعیت طرح ادعای جدید در تجدیدنظر تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امری است که در مرحله بدوی مورد قضاوت قرار گرفته است بنابراین گسترش عناصر دعوا در مرحله تجدیدنظر منطقی نمی باشد. قانونگذار در ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است که طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود. فی الواقع پذیرش ادعای جدید در این مرحله، خلاف فلسفه و ماهیت تجدیدنظر است که همان دوباره قضاوت کردن امر است. پذیرفتن ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر باعث میشود که دادگاه تجدیدنظر به موردی رسیدگی کند که در مرحله بدوی مورد قضاوت...
دعاوی حقوقی
1 سال قبل 0 1777
آثار اعلام ختم دادرسی ختم دادرسی مقطعی از دادرسی است که هیچ اقدام قضایی دیگری نیاز نیست و دادگاه بتواند اقدام به صدور رای قاطع نماید. پس از اعلام ختم دادرسی از سوی قاضی رسیدگی کننده به دعوا، بنابر تجویز قانونگذار تکالیفی برای او‌ مقرر شده است که در زمره آثار اعلام ختم دادرسی می باشد. در این مقاله سعی میگردد در رابطه با این آثار به تفصیل پرداخته شود. مطلب مرتبط: تفاوت میان ختم دادرسی و ختم مذاکرات مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی صدور رای قاطع در ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی...
دعاوی حقوقی
1 سال قبل 3 2681
تفاوت میان ختم دادرسی و ختم مذاکرات ختم دادرسی از اصطلاحاتی است که در بعضی از مواد قانون جدید آیین دادرسی مدنی و هم چنین در عرف قضایی بکار می رود. بموجب ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی ختم دادرسی در صورتی محقق می شود که دادگاه بتواند اقدام به صدور رای قاطع نماید. فی الواقع ختم دادرسی مقطعی است که هیچ اقدام قضایی دیگری نیاز نیست و پرونده مُعَدِ صدور رای می باشد. مطابق با ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی: «پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشای...
دعاوی حقوقی
1 سال قبل 0 552
نحوه تعیین قیمت اموال پیش از تشکیل جلسه مزایده در دادگاه مزایده در لغت بمعنای بر یکدیگر افزودن می باشد. در اصطلاح، مزایده بمعنای فروش یا واگذاری مالی یا خدمتی است که آن را در معرض فروش عمومی قرار دهند تا داوطلبان هر کدام بتوانند قیمت مورد نظر خود را اعلام و هم چنین به قیمت بالاتری که دیگران پیشنهاد می کنند اضافه نمایند تا آن مال یا خدمت مورد مزایده به فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد میدهد فروخته یا واگذار شود. در این مقاله به بررسی نحوه تعیین قیمت اموال پیش از تشکیل...
دعاوی حقوقی
1 سال قبل 0 2020
چه افرادی نمی توانند در مزایده شرکت نمایند؟ مزایده در لغت بمعنای بر یکدیگر افزودن می باشد. در اصطلاح، مزایده بمعنای فروش یا واگذاری مالی یا خدمتی است که آن را در معرض فروش عمومی قرار دهند تا داوطلبان هر کدام بتوانند قیمت مورد نظر خود را اعلام و هم چنین به قیمت بالاتری که دیگران پیشنهاد می کنند اضافه نمایند تا آن مال یا خدمت مورد مزایده به فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد میدهد فروخته یا واگذار شود. بموجب ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی افرادی که مجاز در شرکت در مزایده نیستند...
دعاوی حقوقی
1 سال قبل 0 1031
قاعده فقهی الحاکم ولی الممتنع یکی از قواعد مهم و مشهور فقها، قاعده ولایت حاکم بر ممتنع است. این قاعده به جهت جلوگیری از بروز هرج و مرج در روابط میان افراد جامعه و هم چنین تامین مصلحت آنان و حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی وضع گردیده است. معنای این قاعده عبارت است از اینکه اگر مدیون از انجام وظایف قانونی محوله خویش امتناع ورزد، صاحب حق میتواند با مراجعه به حاکم ذی حقی خویش‌ را ثابت نماید و پس از آن حاکم مدیون را به انجام آن عمل مجبور خواهد کرد. اما...
دعاوی حقوقی
1 سال قبل 0 1244
اصل نسبی بودن احکام دادگاهها منظور از اصل نسبی بودن احکام دادگاهها این است که اساساً حکم صادره از سوی دادگاه صرفا نسبت به طرفین دعوا موثر است و نسبت به اشخاصی که در دادرسی حضور نداشته اند بی اثر می باشد. اصل نسبی بودن احکام دادگاهها را می توان از مفهوم ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی نیز برداشت نمود. فی الواقع دادگاه پس از برگزاری جلسات دادرسی و بررسی مدارک و مستندات اصحاب دعوا، اقدام به صدور رای می نماید. با صدور رای دادگاه و لازم الاجرا شدن آن، اثر مستقیم آن بر...
دعاوی حقوقی
1 سال قبل 0 1088
اعتراض شخص ثالث به رای داور گاهی اوقات ممکن است این سوال مطرح شود که آیا در دعوای ابطال رای داوری، شخص ثالث می تواند وارد دعوا شود و یا اینکه طرفین دعوا می توانند شخص ثالثی را به دعوا جلب نمایند و یا اینکه در زمان طرح دعوای ابطال رای داور، علاوه بر محکوم له، ثالث را نیز می توان طرف دعوا قرار داد تا دعوا با حضور ثالث رسیدگی گردد؟ نکته قابل ذکر این است که دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری، نمی تواند در تمام امور موضوعی دخالت و یا...
دعاوی حقوقی
1 سال قبل 0 1965
بررسی ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی، مواردی را پیش بینی نموده است که در صورت وجود داشتن آن ها، طرف دعوا بتواند به دعوای مطرح گردیده ایراد وارد نموده و مانعی را بر سر رسیدگی به دعوا هر چند به صورت موقت ایجاد بنماید. ایراد در لغت بمعنای خرده گرفتن، بهانه گرفتن و … است. اصطلاح حقوقی ایراد از مفهوم لغوی آن دور نیست و عبارت است از وسیله ای که خوانده، معمولا در جهت ایجاد مانع دائمی یا موقت بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و...
دعاوی حقوقی
1 سال قبل 1 3985
اصل تاخر حادث اصل تاخر حادث یکی از مهم ترین قواعد و اصول در میان فقها و علمای حقوق می باشد. کلمه حادث بمعنای واقع شدن هر چیزی در عالم واقع و از نیستی به هستی تبدیل شدن می باشد. پس منظور از حادث، امری است که در عالم خارج بوجود آمده است و حادث در برابر معدوم بکار می رود. بعد از اینکه امری در عالم خارج واقع گردد و یقین به تحقق آن حاصل شود، از دو جهت ممکن است اهمیت پیدا نماید یکی تقدم و تاخر زمانی امر حادث است و دیگری...
دعاوی حقوقی
1 سال قبل 0 1280
اخذ تامین از اتباع بیگانه یکی از عناوین مطرح گردیده توسط قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی عنوانی است به نام ایراد تامین اتباع بیگانه. این ایراد در زمانی مطرح می شود که خواهان دعوا تبعه خارجی و خوانده دعوا ایرانی باشد. در این شرایط اگر خواهان خارجی، علیه خوانده ایرانی طرح دعوا نماید، خوانده می تواند از دادگاه درخواست نماید تا به نحو امانت از خواهان خارجی، تامین اخذ نماید تا در صورت شکست خواهان خارجی در دعوا، خسارات دادرسی وارد شده به خوانده ایرانی، از محل آن تامین جبران گردد. بیشتر بخوانید: چگونگی...
دعاوی حقوقی
1 سال قبل 0 548
قرار معاینه محل گاهی اوقات ممکن است بنابر درجه اهمیت موضوع پرونده، قاضی رسیدگی کننده به دعوا، تشخیص دهد در صورتی که موضوع را شخصاً بررسی و مشاهده نماید، بهتر و دقیق تر بتواند همه جوانب را سنجیده و اقدام به اخذ تصمیم شایسته قضایی نماید. مضاف بر اینکه در بعضی از دعاوی، قاضی جهت تشخیص دقیق تر موضوع پرونده، می تواند اقدام به انجام این امر نماید. جهت انجام این امر، قانونگذار مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، شرایطی را پیش بینی نموده است تا بر آن اساس،...
دعاوی حقوقی
2 سال قبل 1 1457
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه نظریه کارشناسی کمیسیون ماده صد شهرداری برایتان قرار داده ایم تا با نحوه تنظیم این نوع نظریه آشنا شوید. دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد شهرداری ... موضوع: نظریه کارشناسی در خصوص تخلفات ساختمانی قطعه با کد نوسازی ... متعلق به آقای ... با سلام احتراما پیرو نامه شماره ... مورخ ... و ابلاغیه شماره ... مورخ ... کانون کارشناسان رسمی دادگستری ... و نظر به دادنامه شماره ... مورخ ... شعبه 13 دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ... مورخ ... شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری،...
تماس با وکیل