دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی
8 ماه قبل 0 554
داوری در قراردادهای خصوصی در دهه های اخیر بحث داوری و تعیین داور در قراردادهای تنظیمی میان طرفین بسیار مرسوم گردیده است و افراد با تعیین داور در قراردادها، ملزم می گردند تا در صورت بروز اختلاف در اجرای مفاد قرارداد، در ابتدا به داوری که در قرارداد نام برده شده است، پیش از هر اقدام قانونی، مراجعه نموده و داور با انجام تمهیدات لازم سعی در حل اختلاف طرفین نماید. ناگفته نماند که داور، هم می تواند یک شخص حقیقی باشد و هم یک شخص حقوقی مانند یک موسسه حقوقی. مواد ٤٥٤ الی ٥٠١...
دعاوی حقوقی
8 ماه قبل 0 958
اعتراض ثالث طاری  دعوای اعتراض ثالث یکی از طرق فوق العاده شکایت از رای می باشد و به موجب آن شخص ثالث می تواند نسبت به هرگونه رای صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید. شخص ثالث، فردی است که با صدور رای از دادگاه، به حقوق او خللی وارد شده است و او یا نماینده وی در آن دادرسی بعنوان اصحاب دعوا حضور نداشته اند در نتیجه می تواند نسبت به آن رای صادره اعتراض نماید. معترض ثالث در مقام اعتراض می بایست ذینفع باشد چراکه ذینفع بودن مدعی، اصل مقرر در...
دعاوی حقوقی
8 ماه قبل 0 1460
نحوه اجرای خلع ید خلع در لغت به معنای جدا کردن، کوتاه کردن دست کسی و ید در لغت به معنای قدرت، سلطه و تصرف در مال است. بنابراین خلع ید به مفهوم چیزی را از دست کسی بیرون آوردن می باشد. اصطلاح خلع ید در موردی بکار می رود که مال غیرمنقول از دست کسی که بر آن، تصرف غیر قانونی دارد، بیرون آورده شود یعنی به سلطه وی بر آن ملک، پایان داده شود. در این مقاله به بررسی نحوه اجرای خلع ید می پردازیم. مطلب مرتبط: نمونه رای خلع ید و مطالبه...
دعاوی حقوقی
8 ماه قبل 0 486
مفهوم اصل استماع دعوا همانگونه که مستحضرید اقامه دعوا و به اصطلاح حقوقی دادخواهی، حق مسلم همه افراد است و هر کسی که حقوق او مورد تضییع یا انکار افراد دیگری قرار گرفته است، میتواند جهت مطالبه حقوق خویش، اقامه دعوا نماید. با طرح دعوا از سوی مدعی، دادگاهها مکلفند که کشف حقیقت نموده و النهایه حکم مقتضی را صادر نمایند و به اصطلاح احقاق حق و فصل خصومت نمایند. در عین حال هر فردی جهت طرح دعوا می بایست تمامی اصول و قوانین مورد نظر مقنن در اقامه دعوا را رعایت نماید تا دعوای...
دعاوی حقوقی
10 ماه قبل 0 647
انفساخ به موجب قانون اگر عقدی که صحیحاً واقع گردیده است، بدلیل بروز امری، بصورت قهری (غیر ارادی) منحل گردد بدون آنکه این انحلال توسط طرفین یا یکی از آنها انشاء شود، انفساخ ایجاد شده است. در اثر انفساخ، با بروز امری، عقد خود به خود منحل می گردد و نیازی به قصد و رضایت طرفین در زمان انحلال نیست. یکی از مثال هایی که در ارتباط با انفساخ می توان مطرح نمود، ماده 387 قانون مدنی و تلف شدن مورد معامله پیش از تسلیم آن به مشتری است. ماده 387 قانون مدنی بیان داشته...
دعاوی حقوقی
10 ماه قبل 1 661
وظایف دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور مرجعی است که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات جاری در محاکم و هم چنین ایجاد وحدت رویه قضایی مطابق با ضوابطی که ریاست قوه قضاییه تعیین می نماید، تشکیل می گردد (مستند به اصل 161 قانون اساسی). در این مقاله سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با وظایف دیوان عالی کشور پرداخته شود.   عمده وظایف دیوان عالی کشور عبارتند از: 1) نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم مهم ترین و اصلی ترین وظیفه دیوان عالی کشور، نظارت بر اجرای صحیح قوانین...
دعاوی حقوقی
10 ماه قبل 0 988
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه استشهاديه اعسار از محکوم به برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم آن آشنا شوید. مطلب مرتبط: نکات اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی استشهاديه اعسار از محکوم به بدین وسیله از کسانی که علم و اطلاع دارند که اینجانب ……………………… فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ……………. به شماره ملی ………………………….. با شغل …………………… به نشانی ……………………………………………………………………………. که وسیله امرار معاش من …………………… می باشد بدلیل عدم تمکن مالی و نداشتن دارایی کافی قادر به پرداخت محکوم به به مبلغ …………………….....
دعاوی حقوقی
10 ماه قبل 0 712
ابراء چیست؟ ابراء یکی از اصطلاحات علم حقوق است که از اسباب سقوط تعهدات می باشد و مطابق با آن، طلبکار (دائن) با اراده و اختیار خود از دریافت طلب خود صرف نظر می نماید (مستند به ماده 264 قانون مدنی). نکته مهم در تعریف ابراء، این است که این عمل حقوقی، معطوف به وجود دین است یعنی در صورت وجود و بقای دین، ابراء موضوعیت می یابد و در صورت سقوط دین، ابراء بی اثر می گردد. همچنین در طرق جایگزین اجرای قرارداد، متعهد له حق دارد به جای تقاضای اجرای قرارداد، ذمه متعهد...
دعاوی حقوقی
10 ماه قبل 0 2566
سامانه اطلاع رسانی پرونده پس از ابلاغ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 25-05-1395 رئیس قوه قضاییه، با راه اندازی سامانه عدل ایران به نشانی adliran.ir از سال 1395 این امکان برای اشخاص اعم از طرفین دعوا، وکلا و کارشناسان ایجاد شده است تا با مراجعه به این سامانه، بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعبه رسیدگی کننده به دعوا، از روند پرونده و ابلاغیه های دادگاه، مطلع گردند. با ایجاد این سامانه، از ازدحام و شلوغی دادگاه ها جهت مراجعه حضوری به شعبات، کاسته شد. تا پیش از...
دعاوی حقوقی
10 ماه قبل 0 982
آثار اقاله قرارداد اقاله یا تفاسخ بمعنای تراضی دو طرف عقد یا قرارداد برای انحلال و زوال آثار عقد ‌در آینده است. بدون شک اقاله فقط با تراضی طرفین انجام می گیرد و همین امر، تفاوت اساسی آن با سایر اسباب انحلال عقد می باشد. در ایجاد اقاله شرایط خاص و ویژه ای مدنظر نمی باشد و‌ به همین اندازه که دو طرف، نسبت به انحلال قرارداد به توافق برسند، کفایت می کند. در این مقاله سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با آثار اقاله پرداخته شود. آثار اقاله کدام است؟ با وقوع اقاله...
دعاوی حقوقی
11 ماه قبل 0 1178
مهلت شکایت محکوم علیه غایب در مزایده مهلت شکایت از اقدامات دادورز اجرای احکام از قبیل تنظیم صورت ملک، ارزیابی ملک و … بنابر تجویز ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، یک هفته می باشد. آغاز مهلت شکایت از تاریخ وقوع تخلف است. فی الواقع در تمامی مواردی که شاکی در زمان و محل تخلف (مثلا زمان حضور در محل تنظیم صورت مال) حضور داشته باشد، مهلت شکایت از آن تاریخ آغاز می گردد اما اگر شاکی در زمان تخلف حضور نداشته باشد و بنابر قانون، اقدامات دادورز اجرا ابلاغ شود، مهلت شکایت از تاریخ...
دعاوی حقوقی
11 ماه قبل 0 729
دفاع خوانده در دعوای مسئولیت مدنی دعوای مسئولیت مدنی زمانی مطرح می گردد که فردی در اثر فعل زیان بار دیگری دچار ضرر و زیان شده و با اقامه دعوا، مطالبه جبران خسارت وارده را می نماید. اگر فعل زیان بار عنوان مجرمانه نداشته باشد، دعوای مسئولیت مدنی در دادگاه حقوقی اقامه و رسیدگی می شود. هدف از طرح چنین دعوایی، جبران خسارت است و خواهان دعوای مسئولیت مدنی، زیان دیده می باشد؛ چراکه او ذینفع بوده و اصولا اقامه دعوا در دادگاه توسط فردی که ذینفع نباشد پذیرفته نمی باشد (مطابق با بند 10...
دعاوی حقوقی
11 ماه قبل 0 1594
شرایط ضرر قابل جبران چیست؟ ضرر یکی از ارکان مسئولیت مدنی می باشد. منظور از ارکان مسئولیت مدنی، شرایط عمومی جهت تحقق مسئولیت مدنی است. در حوزه مسئولیت مدنی برای اینکه شخصی مسئول جبران خسارات وارده به شخص دیگر باشد سه شرط ذیل می بایست اثبات گردد: الف- ضرری که به خواهان وارد شده است. ب- تقصیر وارد کننده زیان. ج- اثبات اینکه زیان وارد شده به خواهان ناشی از تقصیر با فعل زیان بار خوانده بوده است (رابطه سببیت). در این مقاله به بررسی ضرر به عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی  و نیز...
دعاوی حقوقی
11 ماه قبل 0 666
مواعد قانونی ‌چیست؟ یکی از مهم ترین قوانین و مقرراتی که اصحاب دعوا ملزم به رعایت کردن آن می باشند، بحث مواعد است. منظور از مواعد مدت زمانی است که در طول آن عملی باید انجام شود. در صورت عدم انجام آن عمل طی مدت زمان مشخص، آثاری برای شخص در بر دارد که ممکن است باعث اسقاط حق وی شود. مواعد به دو دسته قانونی و قضایی تقسیم می گردند که در این مقاله سعی می گردد به تفصیل به مفهوم مواعد قانونی و شیوه احتساب و ضمانت اجرای رعایت آن پرداخته شود. بیشتر...
دعاوی حقوقی
11 ماه قبل 0 651
خسارات عدم النفع عدم نفع به معنای منافع و سودهایی است که پیش بینی گردیده بوده که در آینده بدست آیند، اما بعلت نقض تعهدات قراردادی محقق نگردیده اند. مطابق با قوانین و مقررات موجود، با انعقاد قرارداد، طرفین قرارداد بدان متعهد شده و ملزم به اجرای مفاد آن می باشند. در صورتی که هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل ننماید، طرف دیگر می تواند راساً یا با مراجعه به دادگاه، اقداماتی را در جهت جبران نقض قرارداد انجام دهد. در این مقاله سعی می گردد در ارتباط با خساراتی که ناشی از...
تماس با وکیل