دعاوی خانواده

دعاوی خانواده
4 سال قبل 0 410
عسر و حرج زوجه عسر و حرج در معنای لغوی به معنی سختی و مشقت می باشد و در اصطلاح حقوقی، عسر و حرج به معنای این است که گاهی اوقات ممکن است زن در شرایطی قرار بگیرد که ادامه زندگی زناشویی برای او با دشواری های زیادی روبرو گردد. اصطلاحاً در این شرایط می گویند که زن، در عسر و حرج قرار دارد و بر همین اساس می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. مطابق با قانون حق طلاق متعلق به مرد است و او می تواند همسر خود را طلاق دهد به این...
دعاوی خانواده
4 سال قبل 0 367
آیا می توان بدون رضایت طرف مقابل، فرزند مشترک را از کشور خارج نمود؟ یکی از موضوعات مورد بحث در جامعه کنونی ما حضانت و موضوعات مرتبط با آن است. در این مقاله سعی داریم در مورد خارج نمودن فرزند از کشور بدون رضایت طرف مقابل بپردازیم. حضانت از نظر لغوی به معنای حفظ و نگهداری و پرورش دادن است. اما از نظر اصطلاحی حضانت به معنای نگهداری و تربیت فرزند است اعم از تربیت مادی و معنوی که شامل هر اقدامی که لازمه ادامه حیات و پرورش روح و جسم او باشد می شود....
دعاوی خانواده
4 سال قبل 0 335
سقوط حق حبس در مهریه موجل میزان مهریه بنا بر توافق و رضایت طرفین تعیین می شود و زوج و زوجه می توانند برای پرداخت آن نیز، مدت تعیین نمایند. در اصطلاح حقوقی به مهریه ای که جهت پرداخت آن مدت تعیین شده باشد، "مهریه موجل یا مدت دار" می گویند. مهریه در زمره حقوق مالی زن به حساب می آید که بعد از جاری شدن خطبه نکاح، بر ذمه زوج می باشد و او مکلف است که آن را به همسر خود پرداخت نماید. در واقع در اصطلاح عرفی مهریه هدیه یا پیشکشی است...
دعاوی خانواده
4 سال قبل 0 315
حسن معاشرت بین زوجین به چه معناست؟ زمانی که دختر و پسر تصمیم به ازدواج گرفته و صیغه عقد بین آنان جاری میگردد، قطعا شرایط و موقعیت و هم چنین وظایف آنان بسیار تغییر کرده و تعهدی که بین آنان بوجود می آید، تاثیر چشم گیری در زندگی مشترک آنان خواهد داشت. اگر زوجین بدانند که با مهر و محبت و حسن معاشرت با یکدیگر می توانند بر بسیاری از مشکلات غلبه نموده، قطعا اختلافات میان آنان کمتر شده و حتی میتوانند مانع بروز طلاق نیز شوند. همانگونه که اشاره گردید زن و شوهر از...
دعاوی خانواده
4 سال قبل 0 316
نفقه فرزند مشترک سوالی که بسیار متداول می باشد این است که پرداخت نفقه فرزند مشترک با چه کسی می باشد؟ پدر یا مادر یا جد پدری و ...؟ در پاسخ به این سوال در ابتدا لازم است که عنوان شود نفقه شامل چه مواردی می شود. مطابق با ماده ١٢٠٤ قانون مدنی: "نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌ البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق." با استنباط از ماده فوق الذکر میتوان اینگونه بیان نمود که نفقه شامل تمامی نیازهای متعارف و معمول...
دعاوی خانواده
4 سال قبل 0 397
نحوه صدور شناسنامه فرزند به نام مادر بی شک یکی از حقوقی که در زمره حقوق اولیه هر انسانی قلمداد می گردد، مساله احراز هویت و داشتن مدارک شناسایی می باشد. در این مقاله به نحوه صدور شناسنامه فرزند به نام مادر می پردازیم. اخذ شناسنامه برای هر نوزاد تازه متولد شده از جمله وظایف پدر یا مادر طفل می باشد و اگر برای طفل، شناسنامه گرفته نشود، وضعیت او مشابه کسی می شود که هویت خارجی نداشته و ندارد. بنابراین این مساله در زندگی اجتماعی بسیار حائز اهمیت می باشد. بر همین اساس ماده...
دعاوی خانواده
4 سال قبل 0 416
چگونگی مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت یکی از حقوق مالی زن، مهریه است که به موجب عقد ازدواج به زن تعلق می گیرد. به موجب عقد، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند. "مهریه مال معینی است که دارای ارزش مالی بوده و در ضمن عقد نکاح از سوی مرد به زن داده می شود.” زوجه به دو روش می تواند مهریه خود را مطالبه نماید: مطالبه مهریه از طریق دادگاه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت در این مقاله سعی می گردد که به...
دعاوی خانواده
4 سال قبل 0 519
بر اساس قانون حمایت خانواده، رجوع از طلاق باید به ثبت برسد. در این مقاله به بررسی قابلیت ثبت رجوع از طلاق پرداخته ایم. انواع طلاق بر اساس وجود قابلیت رجوع الف) طلاق رجعی: طلاق رجعی به طلاقی گفته می شود که بموجب آن در مدت عده برای مرد حق رجوع وجود دارد یعنی مرد اگر بخواهد می تواند در این مدت رجوع کند و به زندگی مشترک برگردد و زن نیز مکلف به انجام وظایف زناشویی است و نمی تواند مانع رجوع شود. عده چیست؟ مطابق با ماده 1150 قانون مدنی «عده عبارت است...
دعاوی خانواده
4 سال قبل 0 288
تنصیف دارایی زوج به چه معناست؟ یکی از شروطی که میتوان در ضمن عقد نکاح، شرط و توافق نمود، شرط تنصیف دارایی زوج (نصف شدن اموال) در ازدواج می باشد که تحت شرایط خاصی که در قانون مشخص شده است به زن تعلق می گیرد و بموجب آن اگر طلاق به درخواست مرد باشد و تقاضای طلاق بدلیل سوء رفتار زن یا عدم تمکین او نباشد، مرد موظف است که تا نصف دارایی موجود خود را که در دوران زندگی مشترک بدست آورده است، به زن انتقال دهد. نصف اموال یعنی از یک درصد تا...
دعاوی خانواده
4 سال قبل 0 392
تکلیف حق حبس زوجه در صورت اعسار زوج حق در لغت به معنای سهم و بهره معین فرد می باشد. حق حبس در نکاح، یعنی اینکه زوجه (زن) در صورتی که مهریه او یک مال مشخص و قابل وصول باشد، تا زمانی که کل آن را دریافت ننموده، از انجام دادن وظایفی که شرعا و قانونا در مقابل همسر خود دارد، امتناع نماید. در واقع حق حبس از مصادیق دفاع متقابل طرفین است. حق حبس بعنوان حق زوجه عبارت است از خودداری زوجه از تمکین تا زمانی که مهریه خود را تماما دریافت نکرده است....
دعاوی خانواده
4 سال قبل 0 335
مهریه در عقد موقت مهریه مال معینی است که دارای ارزش مالی بوده و در ضمن عقد نکاح از سوی مرد به زن داده می شود. وجود مهریه در عقد ازدواج اعم از دائم یا موقت، از حقوق مسلم و متعلق به زن می باشد و بعد از خواندن صیغه عقد بدون هیچگونه شروطی از سوی زن قابل مطالبه می باشد و مرد موظف به پرداخت آن است. یکی از نکات بسیار مهم در عقد موقت لزوم تعیین مهریه می باشد چراکه در صورت عدم تعیین مهریه در عقد موقت، موجب بطلان عقد می گردد....
دعاوی خانواده
4 سال قبل 0 319
نحله چیست و در چه صورتی به زن تعلق می گیرد؟ نحله در لغت به معنی بخشش است و برخی از فقها با استناد به آیه ٤ سوره نساء، نحله را در واقع بخششی از سوی مرد برای زن می دانند. اما باید توجه نمود که نحله در صورتی شرعا و قانونا به زن تعلق می گیرد که شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت وجود نداشته باشد. نحله و اجرت المثل ایام زوجیت در واقع بیانگر اموری هستند که زن در طول زندگی مشترک به دستور شوهر خود در منزل انجام می دهد بنابراین نحله...
دعاوی خانواده
5 سال قبل 0 934
چگونگی دعوای مطالبه و استرداد جهیزیه جهیزیه چیست؟ در مورد تعریف جهیزیه در هیچ یک از مواد قانون خانواده یا قانون مدنی، مطلبی عنوان نگردیده است اما بطور کلی می توان اینگونه بیان داشت که جهیزیه شامل اقلام و وسایل ضروری جهت آغاز زندگی مشترک می باشد که معمولاً بنا به عرف و رسم و رسومات کشور ما، توسط خانواده زوجه (عروس) خریداری می گردد و دختر نیز آن وسایل را به منزل شوهر خود می برد. مطابق با ماده ١١٠٧ قانون مدنی میتوان اینگونه استنباط نمود که قانوناً تأمین وسایل زندگی با مرد می...
دعاوی خانواده
5 سال قبل 0 228
مهریه چیست؟ یکی از حقوق مالی زن، مهریه است که به موجب عقد ازدواج به زن تعلق می گیرد. به موجب عقد، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند. "مهریه مال معینی است که دارای ارزش مالی بوده و در ضمن عقد نکاح از سوی مرد به زن داده می شود." انواع مهریه الف) مهرالمُسَمّی (مهریه تعیین شده در عقد نامه): به مهریه ای که در عقدنامه رسمی (سند ازدواج) با توافق و رضایت زن و شوهر تعیین و ثبت گردیده است مهرالمسمی می گویند. مانند...
دعاوی خانواده
5 سال قبل 0 185
خانواده بعنوان یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی، تأثیر بسزایی در پیشرفت و ترقی بنیان های اجتماعی ایفا می کند. در گذشته روابط خانوادگی میان افراد جامعه، دارای صمیمت و استحکام بیشتری بوده است اما متأسفانه در زمان حاضر، روابط خانوادگی دچار تزلزل گردیده و عوامل مختلفی مِن جمله مشکلات اقتصادی، اخلاقی و ... در عدم تحکیم روابط خانوادگی نقش بسزایی را ایفا می کنند. امروزه مشکلات عدیده ای که میان زن و شوهر بوجود می آید، باعث گردیده است که بنیان های خانواده سست گردد و بنابراین دعاوی مختلف با عناوین مختلف در دادگاه...
تماس با وکیل