نمونه ها

اوراق قضایی
3 ماه قبل 0 8256
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه سرقت از منزل مسکونی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم شکواییه آشنا شوید. مطلب مرتبط: بررسی جرم سرقت و مجازات آن براساس قانون مجازات اسلامی نمونه شکواییه سرقت از منزل مسکونی شاکی: خانم/آقای ... / کد ملی: .../ آدرس: ... مشتکی عنه (متهم): خانم/آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... موضوع جرم: سرقت اموال از منزل مسکونی محل وقوع جرم: نشانی منزل به صورت دقیق نوشته می شود. بیشتر بخوانید: نحوه اجرای مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب با سلام و...
اوراق قضایی
3 ماه قبل 0 256
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به خروج سهمیه مهندسی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست الزام به خروج سهمیه مهندسی خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: 1- شرکت: ... به شناسه ملی: ... 2- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: الزام به ایفای تعهد (غیر مالی) مبنی بر (۱. الزام خواندگان به خروج سهمیه مهندسی موکل...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 560
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مبدا مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه، مطالبه خسارات ناشی از تصادف، ماده 36 قانون بیمه، مرور زمان دعاوی بیمه، رای مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه مطلب مرتبط: نمونه رای مطالبه خسارت نیم در هزار از شرکت بیمه چکیده رای مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 582
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت نیم در هزار از شرکت بیمه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری، قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395، رای مطالبه خسارت نیم در هزار از شرکت بیمه مطلب مرتبط: نمونه رای مطالبه خسارت از بیمه به جهت ترکیدگی لاستیک خودرو چکیده رای مطالبه خسارت نیم در هزار از شرکت بیمه در دعاوی علیه...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 217
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال رای داور به جهت عدم رعایت اصل تناظر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 79 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: لزوم رعایت اصل تناظر در داوری، ماده 479 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار معاینه محل توسط داور، اختیار داوران در ختم دعوی، رای ابطال رای داور به جهت عدم رعایت اصل تناظر مطلب مرتبط: ابطال رای داوری چیست؟ چکیده رای ابطال رای داور به جهت...
نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 406
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش دستور موقت جهت ممنوع الخروج نمودن خوانده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل 33 قانون اساسی، بند دوم ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، لزوم احراز فوریت در صدور دستور موقت، رای عدم پذیرش دستور موقت جهت ممنوع الخروج نمودن خوانده مطلب مرتبط: نحوه ممنوع الخروج...
نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 162
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به خروج سهمیه مهندسی از شرکت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: الزام به ایفای تعهد، مطالبه اجرت المثل استفاده از سهمیه مهندسی، رای الزام به خروج سهمیه مهندسی از شرکت مطلب مرتبط: الزام به انجام تعهد به چه معناست؟ چکیده رای الزام به خروج سهمیه مهندسی از شرکت پس از انقضاء مدت قرارداد، شرکت می بایست ضمن التزام به...
اوراق قضایی
4 ماه قبل 0 812
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه تمکین زوجه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید. مطلب مرتبط: اظهارنامه چیست و در تنظیم آن به چه نکاتی توجه کنیم؟ نمونه اظهارنامه تمکین زوجه مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات زوج مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات زوجه موضوع اظهارنامه: تمکین زوجه مطلب مرتبط: تمکین چیست؟ عدم تمکین به چه معناست؟ مخاطب محترم با سلام و عرض ادب احتراماً اینجانب ... مطابق با ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رسماً و قانوناً به استحضار می رساند: همانطور...
نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 318
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به تمکین عام و خاص زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مقدمات تمکین زوجه، لزوم داشتن امنیت جسمی و روحی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، خوف بدنی و روحی زوجه، رای الزام به تمکین خاص، رای الزام به تمکین عام، ماده 1115 قانون مدنی،  رای الزام به تمکین عام و خاص زوجه مطلب مرتبط: تمکین چیست؟ عدم تمکین...
نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 721
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به تمکین زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان سیستان و بلوچستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: الزام به تمکین، لزوم حسن معاشرت زوجین، اثبات علقه زوجیت، لزوم ارائه دلیل عدم تمکین، تهیه مسکن در شان زوجه، رای الزام به تمکین زوجه مطلب مرتبط: نمونه رای مقدمات تمکین زوجه و حق حبس وی چکیده رای الزام به تمکین زوجه صرف اثبات علقه زوجیت...
اوراق قضایی
4 ماه قبل 0 1570
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت نمونه دادخواست گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج خواهان: آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: خانم: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج دلایل و منضمات دادخواست: کپی مصدق شناسنامه زوج و زوجه سند...
نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 294
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتبار امر قضاوت شده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مرحله فعلیت شرط انفساخ، مرحله اثربخشی شرط انفساخ، ماده 244 قانون مدنی، اعتبار امر قضاوت شده، صرف نظر نمودن از شرط فاسخ، رای اعتبار امر قضاوت شده بیشتر بخوانید: قرار سقوط دعوا چیست؟ چکیده رای اعتبار امر قضاوت شده قاعده اعتبار امر مختومه به ما می آموزد که چنانچه...
نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 140
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش بطلان مزایده به جهت عدم رعایت غبطه صغار برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 83 قانون امور حسبی، لزوم رعایت غبطه صغیر، اعلام بطلان معامله موضوع سند انتقال اجرایی، رای عدم پذیرش بطلان مزایده به جهت عدم رعایت غبطه صغار بیشتر بخوانید: ابطال مزایده ثبتی چگونه است؟ چکیده رای عدم پذیرش بطلان مزایده به جهت عدم رعایت غبطه صغار...
نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 476
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت از بیمه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: بند پ از ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، محکومیت شرکت بیمه به پرداخت دیه، ماده 32 قانون بیمه اجباری، پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء، مطالبه خسارت از بیمه، شخص ثالث در...
نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 1823
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای خسارت افت قیمت وسیله نقلیه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قزوین صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مسئولیت مدنی مقصر حادثه، افت قیمت خودرو، هزینه های تعمیر وسیله نقلیه، مسئولیت مقصر تصادف، مطالبه افت قیمت از بیمه، خسارت تاخیر تادیه، ماده 2 قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی، ماده 328 قانون مدنی، سقف تعهدات شرکت بیمه، رای خسارت افت قیمت وسیله نقلیه بیشتر...
تماس با وکیل