دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی
4 ماه قبل 0 9713
ایراد شکلی به دعوا ایراد به دعوا بسیار متفاوت تر از ایراد به دادخواست می باشد. ایراد به دادخواست مربوط به شکل گیری جریان رسیدگی است و اینکه از ابتدای امر، دادگاه نمی بایست جلسه رسیدگی را تشکیل می داده است چراکه این ایراد، منجر به ارجاع پرونده به دفتر شعبه شده و در صورت عدم رعایت دستورات اداری دفتر، قرار رد دادخواست صادر می گردد اما ایراد به دعوا بمعنای سرپیچی از الزامات قانونی مربوط به دعوا می باشد. طرح ایراد به دعوا هیچ ارتباطی به ایراد به اساس دادخواست ندارد بلکه دادخواست به...
دعاوی حقوقی
4 ماه قبل 2 2680
صفر تا صد خسارت نشت لوله آب در آپارتمان آپارتمان ‌نشینی مشکلات خاص خودش را دارد. شاید برایتان اتفاق افتاده باشد که سقف خانه‌تان نم زده، یا سقف دستشویی چکه می کند. گاهی اوقات همسایه شما باید لوله هایش را تعمیر کند، اما چون این کار برایش هزینه دارد آن را پشت گوش می اندازد. تا اینکه یک رطوبت ساده منجر به فاجعه ای می شود که زندگی تان را سخت می کند. حال این سوال به وجود می آید که در چنین شرایطی چه کسی مسئول خسارت نشت لوله آب است؟ چه کسی باید...
دعاوی حقوقی
4 ماه قبل 0 596
شرایط صحت عقد صلح چیست؟ ویژگی های آن کدام است؟ صلح در لغت بمعنای سازش و آشتی می باشد. در اصطلاح علم حقوق، عقد صلح به عقدی گفته می شود که مطابق با آن دو طرف در پیدایش یا از بین رفتن یک رابطه حقوقی با یکدیگر توافق می‌نمایند. مقنن در قانون مدنی تعریف دقیقی از عقد صلح ارائه ننموده است، اما در ماده ۷۵۲ قانون مدنی در ارتباط با این عقد چنین بیان نموده است: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و...
دعاوی حقوقی
4 ماه قبل 0 849
عقد صلح چیست؟ صلح در معنای لغوی به معنی توافق و سازش است و در اصطلاح حقوقی، عقد صلح عقدی است که به معنای توافق بر امری اعم از ساقط نمودن دین یا حق و یا تملیک عین یا منفعت می باشد. لذا نتیجه عقد صلح می تواند ایجاد حق، انتقال حق و یا اسقاط حق باشد. همچنین صلح عقدی است لازم، حسب مورد تملیکی یا عهدی، معوض یا مجانی، رضایی و مسامحه ای. در همین ارتباط ماده ٧٥٢ قانون مدنی مقرر نموده است: "صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری...
دعاوی حقوقی
4 ماه قبل 0 207
آثار عقد صلح در رابطه طرفین واژه صلح از لحاظ لغوی بمعنای آشتی، مصالحه، سازش و ... می باشد. از دیدگاه حقوقدانان عقد صلح به عقدی اطلاق می گردد که طرفین یک قرارداد با یکدیگر توافق می نمایند که یک رابطه حقوقی ایجاد شده و یا از بین برود. مقنن در ماده ۷۵۲ قانون مدنی، عنوان نموده است که عقد صلح یا برای حل و فصل اختلافات موجود ایجاد می شود و یا جهت جلوگیری از اختلافات احتمالی در آینده و ... ایجاد می گردد. عقد صلح به محض انعقاد طبعاً دارای آثاری نیز خواهد بود....
دعاوی حقوقی
4 ماه قبل 0 239
مفهوم عقود معوض و غیرمعوض  عقد معوض یا معاوضی به عقدی گفته می شود که بموجب آن، یکی از طرفین عقد، مالی را به طرف دیگر می دهد و در مقابل، مالی را نیز دریافت می نماید. فی الواقع در این عقد، دو عوض وجود دارد که در مبادله متقابل با یکدیگر می باشند. عقودی مانند بیع، اجاره و ... در زمره عقود معوض می باشند. عقد غیرمعوض یا عقد مجانی، به عقدی گفته می شود که بموجب آن، یکی از طرفین مالی را به طرف مقابل می دهد، بدون آنکه چیزی را از وی دریافت...
دعاوی حقوقی
4 ماه قبل 0 4418
مفهوم عقد معلق عقد معلق به عقدی گفته می شود که تاثیرش بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد بعبارتی دیگر وقوع و تحقق آن منوط به وقوع امر دیگری خواهد بود. عقد معلق در مقابل عقد منجز می باشد. عقد منجز، عقدی است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد مانند آنکه فردی در مقام فروشنده در مبایعه نامه می نویسد که خانه خود را به مبلغ دو‌ میلیارد تومان می فروشم. در واقع عقد معلق، عقدی است که بعد از (ایجاب و قبول) دارای اثر حقوقی نمی شود به این...
دعاوی حقوقی
5 ماه قبل 0 1604
عقد شرکت در قانون مدنی مطابق با قوانین و مقررات موجود، واژه شرکت یا بمعنی اشاعه است یا به معنی عقد شرکت. اشاعه که در بحث مالکیت، بعنوان مالکیت مشاع نام برده شده است همان تعریفی از شرکت است که مقنن در ماده ۵۷۱ قانون مدنی نیز بیان نموده است. ماده 571 قانون مدنی در تعریف عقد شرکت بیان داشته است: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.» حالت اشاعه یا مشاع بمعنای مالکیت دو نفر یا بیشتر از آن بر یک مال واحد بوده که در این حالت عقد شرکت...
دعاوی حقوقی
5 ماه قبل 0 295
عقد قرض چیست؟ در اصطلاح علم حقوق، قرض به عقدی گفته می شود که مطابق با آن، یکی از طرفین عقد، مقدار مشخصی از مال خود را به تملیک و مالکیت طرف دیگر در آورده تا او بعداً مثل آن مال را که از نظر جنس، مقدار و وصف با آن یکی باشد را به طرف تسلیم نماید و در صورتی که به هر علتی نتواند مثل آن را رد نماید، مکلف است که قیمت زمان رد را پرداخت نماید. مقنن در تعریف این عقد، در ماده ۶۴۸ قانون مدنی چنین بیان نموده است: «قرض عقدی...
دعاوی حقوقی
5 ماه قبل 0 1328
دادخواست چیست؟ قانون تعریفی از دادخواست ارائه ننموده است اما می توان گفت دادخواست از دو کلمه "داد" و "خواست" ترکیب شده است. داد به معنای عدل، قانون و تظلم خواهی است. دادخواست، شکواییه ای است که شخص بطور کتبی در برگ مخصوص به دادگاه ارائه می دهد و به موجب آن طرح دعوا می نماید. دادخواست دهنده را دادخواه یا خواهان می گویند و طرف مقابل که دعوا بر علیه او مطرح شده است را دادخوانده یا خوانده می نامند. از نظر شکلی، برگ دادخواست ورقه ای است ستون بندی شده با اصطلاحات حقوقی...
دعاوی حقوقی
5 ماه قبل 0 9128
هر آنچه که لازم است در مورد گواهی امضا بدانید گواهی امضا اصطلاحاً به معنای این است که امضای فردی ذیل یک سند عادی توسط سردفتر اسناد رسمی تایید و تصدیق گردد. جهت اخذ گواهی امضا متقاضی می بایست ضمن حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی از سردفتر تقاضای صدور گواهی امضا نماید. سردفتر پس از بررسی مدارک متقاضی، اقدام به صدور گواهی امضا می نماید و پس از امضای خود با مهر دفترخانه آن را ممهور می نماید و به متقاضی تسلیم می نماید. بیشتر بخوانید: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟ مستندات قانونی در...
دعاوی حقوقی
5 ماه قبل 0 350
تاثیر اشتباه در شخص طرف قرارداد اشتباه از منظر لغوی، پندار و تصوری نادرست است که فرد از واقعیت دارد. فی الواقع طرفین معامله در بحث‌ اشتباه از مورد معامله پندار و تصور دارند اما این تصور، تصوری غلط و نادرست است که برخلاف واقع بوده که به آن اصطلاحاً جهل مرکب نیز گفته می شود. اشتباه همان ذهنیت نادرستی است که در ذهن فرد بوجود می آید که همین امر باعث ایجاد اثر حقوقی خواهد شد. گاهی اوقات ممکن است که مفهوم اشتباه با مفهوم جهل، یکسان دانسته شود که بسیار نادرست است چراکه...
دعاوی حقوقی
5 ماه قبل 1 467
رعایت غبطه منوب عنه از منظر قانون مدنی، منوب عنه به کسی گفته می شود که فرد دیگری را برای انجام امری جانشین و‌ نایب خود نموده است. فرد نماینده که حدود اختیارات خویش را یا بموجب قانون یا بموجب قرارداد اخذ نموده است، مکلف است که در تمامی اقدامات خویش مصلحت و غبطه منوب عنه را رعایت نماید. چراکه نمایندگی (اعم از قانونی یا قراردادی) یک رابطه مبتنی بر اعتماد است که در زمره تعهدات اصلی نماینده است که به آن رعایت حسن نیت یا رعایت غبطه منوب عنه گفته می شود که در...
دعاوی حقوقی
5 ماه قبل 0 2115
فک پلاک خودرو چیست؟ فک پلاک خودرو به معنای جدا کردن پلاک از خودرویی است که فروخته شده است. اگر فروشنده یا خریدار بنا به دلایلی نتوانند هر دو در مراکز نقل و انتقال خودرو جهت تعویض پلاک حاضر شوند می توانند به دو صورت اقدام به تعویض پلاک نمایند: وکالت فروش خودرو: در اینصورت با امضای فروشنده، دیگر نیازی به حضور او در مراکز تعویض پلاک و پس از آن در دفترخانه نیست و تمامی مراحل توسط خریدار انجام می گیرد. وکالت کاری در تعویض پلاک: در اینصورت با تنظیم یک وکالت کاری میان...
دعاوی حقوقی
5 ماه قبل 0 876
مستثنیات دین چیست؟ زمانی که فردی بموجب حکم قطعی دادگاه محکوم به پرداخت مالی می گردد از طریق اجرای احکام دادگاه به او ابلاغ می شود که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به اجرای حکم و پرداخت مبلغ محکوم شده اقدام کند. چنانچه او اقدامی در این باب ننماید، طلبکار با معرفی اموال او و توقیف و فروش آنها میتواند از طریق دادگاه طلب خود را وصول نماید. مطابق با قانون یکسری از اموال مدیون شامل مستثنیات دین می باشند و قابل توقیف و فروش نیستند. بیشتر بخوانید: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟ کدام...
تماس با وکیل