a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

تعویق اجرای احکام کیفری به چه معناست؟

نتایج جستجو برای: کیفری

مقالات داغ

تعویق اجرای احکام کیفری

تعویق اجرای احکام کیفری به چه معناست؟

تعویق اجرای احکام کیفری روال معمول و رویه قضایی در رسیدگی به احکام کیفری بدین ترتیب می باشد که پس از صدور رای و قطعی شدن آن، یکی از مهمترین اصولی که می بایست رعایت گردد، دوام و استمرار عملیات اجرای حکم تا زمان اجرای کامل آن حکم می باشد. بدین ترتیب که پس از قطعیت رای صادره و ارسال پرونده به اجرای احکام، می بایست حکم به همان ترتیب مقرر در دادنامه اجرا گردد. اما گاهی اوقات ممکن است که بنا به دلایلی اجرای حکم متوقف گردد و یا اینکه اجرای حکم به تاخیر بیفتد که حتما می بایست

احاله پرونده

احاله در امور کیفری به چه معناست؟

احاله چیست؟ مطابق با موازین قانونی موجود، رسیدگی به جرائم در صلاحیت دادسرا یا دادگاه محل وقوع جرم می باشد. یعنی دادگاه یا دادسرای صالح به رسیدگی به جرم، دادسرا یا دادگاه محل وقوع جرم است که شکایت شاکی در آنجا رسیدگی می گردد. علت اینکه دادسرا یا دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی انتخاب شده است این است که از حیث دسترسی به شاکی و متهم و هم چنین انجام تحقیقات مقدماتی پیرامون موضوع جرم، این محل مناسب تر می باشد. اما در بعضی از موارد ممکن است که دادگاه محل وقوع جرم، به جرم ارتکابی رسیدگی ننموده

نمونه رای حقوقی

نمونه شکواییه فروش مال غیر و قرار دادسرا و نیز رای دادگاه کیفری دو

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه فروش مال غیر و قرار دادسرا و نیز رای دادگاه کیفری دو برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان آستارا صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: فروش مال غیر، ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، نمونه شکواییه انتقال مال غیر، تبانی برای بردن مال غیر، تحصیل مال از طریق نامشروع، رای دادگاه در مورد فروش مال غیر، ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، شکواییه فروش مال غیر

حق بر مجازات نشدن

حق بر مجازات نشدن از دیدگاه حقوق کیفری

حق بر مجازات نشدن از گذشته تاکنون، دولتها بعنوان نمایندگان جامعه این امکان را داشته اند تا در جهت حفظ امنیت جامعه، کیفر و مجازات را با هدف اصلاح پذیری و ناتوان سازی مجرمین اعمال نمایند. اما از منظری دیگر، حق بر مجازات نشدن بعنوان یکی از حقوق بنیادین بشر که صورت بندی مجموع حقوق اولیه از جمله آزادی، کرامت و … در عرصه حقوق کیفری می باشد. برخی از حقوقدانان معتقدند که با توجه به آثار زیان بار اجرای کیفر برای دولت، این حق را به صاحبان اصلی آن یعنی شهروندان بازگردانند. یکی از مبانی توجیه کننده در حق

اجرای حکم به پرداخت دیه

نحوه اجرای حکم به پرداخت دیه در محکومیت های کیفری

اجرای حکم به پرداخت دیه از میان پرونده هایی که در اجرای احکام در مورد پرداخت دیه مطرح می شوند، در برخی از آنان فقط حکم به پرداخت دیه صادر شده است مانند پرونده های تصادفات و یا ضرب و جرح ساده و … . در این قبیل پرونده ها فقط به پرداخت دیه حکم داده شده است و جنبه عمومی وجود ندارد. اما در برخی پرونده ها ممکن است همراه با دیه به جنبه عمومی نیز حکم صادر شده باشد مانند ضرب و جرح با چاقو. در این مقاله به بررسی اجرای حکم به پرداخت دیه می پردازیم. در