نمونه آرای دادگاه ها

نمونه رای به رهن گذاشتن ملک غیر با سوء نیت نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 129
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای به رهن گذاشتن ملک غیر با سوء نیت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: انتقال اموال، انتقال منافع، انتقال منافع مال غیر، رهن، ملک غیر، کلاهبرداری انتقال منافع مال غیر، رهن ملک غیر، انتقال منافع، کلاهبرداری، رویه شماره 43 مورخ 10-08-1351 دیوان‌ عالی کشور، رای به رهن گذاشتن ملک غیر با سوء نیت   چکیده رای به رهن گذاشتن...
نمونه رای اسقاط حق کسب و پیشه نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 160
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اسقاط حق کسب و پیشه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، حق کسب و پیشه، سرقفلی، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، سرقفلی، تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه، رای اسقاط حق کسب و پیشه مطلب مرتبط: حق کسب و پیشه و تجارت چیست؟ چکیده رای اسقاط حق کسب و پیشه اگر حق کسب و پیشه...
نمونه رای مستحق للغیر درآمدن مبیع نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 144
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مستحق للغیر درآمدن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، بطلان عقد، استرداد ثمن، اعلام بطلان معامله، مستحق للغیر درآمدن مبیع، شرط رسیدگی به دعوای استرداد ثمن به علّت مستحق للغیر درآمدن مبیع، رای مستحق للغیر درآمدن مبیع بیشتر بخوانید: نمونه رای مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع چکیده رای مستحق للغیر درآمدن...
نمونه رای دلیل پرداخت وجه سفته نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 186
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دلیل پرداخت وجه سفته برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد تجاری، سفته، قرار سقوط دعوا اسناد تجاری، پرداخت وجه سفته، قرار سقوط دعوا، پرداخت وجه، وجود سفته در ید مسئولین پرداخت اماره پرداخت وجه آن، رای دلیل پرداخت وجه سفته بیشتر بخوانید: نمونه رای مطالبه وجه سفته چکیده رای دلیل پرداخت وجه سفته وجود سفته در دست بدهکار...
نمونه رای فراری دادن متهم نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 122
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای فراری دادن متهم برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: فراری دادن متهم دستگیر نشده، فراری دادن زندانی، دستگیری متهم، متواری کردن متهم، فراری دادن متهم   چکیده رای کمک به متهمی که هنوز دستگیر نشده و متواری است مصداق بزه فراری دادن متهم نیست؛ زیرا فراری دادن متهم وقتی معنا دارد که وی قانوناً دستگیر یا زندانی شده...
نمونه رای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 223
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 12 دیوانعالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وکالت در طلاق، طلاق توافقی، اعطای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه، رای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه   چکیده رای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه اعطای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه، هرچند طولانی مدت (50 ساله) باشد، خلاف شرع نیست. مطلب مرتبط: روش های ابطال...
نمونه رای لزوم تخلیه جهت دریافت ودیعه نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 137
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لزوم تخلیه مورد اجاره جهت دریافت ودیعه اجاره برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، تخلیه، قانون روابط موجر و مستاجر 1376، ودیعه اجاره، تخلیه، قانون روابط موجر و مستاجر 1376، رای لزوم تخلیه جهت دریافت ودیعه اجاره مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین دلیل توسط مستاجر و تحویل کلید ملک به مالک چکیده رای لزوم تخلیه جهت دریافت ودیعه...
نمونه رای معامله صوری و قصد فرار از دین نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 318
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای معامله صوری و قصد فرار از دین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: امارات صوری بودن معامله، معامله به قصد فرار از دین، معامله باطل، رای معامله صوری مطلب مرتبط: چگونه می توان انجام معامله به قصد فرار از دین را باطل نمود؟ چکیده رای معامله صوری نزدیکی تاریخ محکومیت به پرداخت دین و تاریخ انتقال ملک، رابطه نزدیک...
نمونه رای دعوای خلع ید با وجود تصرف طولانی نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 130
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دعوای خلع ید با وجود تصرف طولانی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: دعوای خلع ید، تصرفات طولانی در دعوای خلع ید، دعوای خلع ید با وجود تصرف طولانی، رای خلع ید با وجود تصرف طولانی   چکیده رای خلع ید با وجود تصرف طولانی در دعوای خلع ید، صرف تصرفات طولانی دلالت بر مأذون بودن متصرف از جانب...
نمونه رای جعل و عنصر ضرری آن نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 173
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای جعل و عنصر ضرری آن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: جعل و استفاده از سند مجعول، رکن ضرری جعل، تحقق بزه جعل، عنصر ضرری در بزه جعل   چکیده رای (جعل و عنصر ضرری آن) احراز رکن ضرری برای تحقق بزه جعل ضروری است.   رای بدوی اتهام آقای پ.، 40 ساله، دایر بر جعل قبض‌های خرید و...
نمونه رای اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 234
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اثبات مالکیت، دعوای اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سابقه ثبتی، الزام به تنظیم سند رسمی   چکیده رای خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، خلاف مواد 47 و 48 قانون ثبت بوده و محکوم به رد...
نمونه رای طلاق زوجه به دلیل اعتیاد زوج نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 117
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای طلاق زوجه به دلیل اعتیاد زوج برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق به دلیل اعتیاد زوج، طلاق به درخواست زوجه، اعتیاد مضر به زندگی خانوادگی   چکیده رای طلاق زوجه به دلیل اعتیاد زوج صرف اقرار زوج به اعتیاد در گذشته، منجر به تحقق شرط و طلاق از جانب زوجه نیست. بلکه وجود اعتیاد مضر به زندگی خانوادگی...