نمونه آرای دادگاه ها

نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 570
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مستحق للغیر درآمدن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، بطلان عقد، استرداد ثمن، اعلام بطلان معامله، مستحق للغیر درآمدن مبیع، شرط رسیدگی به دعوای استرداد ثمن به علّت مستحق للغیر درآمدن مبیع، رای مستحق للغیر درآمدن مبیع بیشتر بخوانید: نمونه رای مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع چکیده رای مستحق للغیر درآمدن...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 530
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دلیل پرداخت وجه سفته برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد تجاری، سفته، قرار سقوط دعوا اسناد تجاری، پرداخت وجه سفته، قرار سقوط دعوا، پرداخت وجه، وجود سفته در ید مسئولین پرداخت اماره پرداخت وجه آن، رای دلیل پرداخت وجه سفته بیشتر بخوانید: نمونه رای مطالبه وجه سفته چکیده رای دلیل پرداخت وجه سفته وجود سفته در دست بدهکار...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 326
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای فراری دادن متهم برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: فراری دادن متهم دستگیر نشده، فراری دادن زندانی، دستگیری متهم، متواری کردن متهم، فراری دادن متهم   چکیده رای کمک به متهمی که هنوز دستگیر نشده و متواری است مصداق بزه فراری دادن متهم نیست؛ زیرا فراری دادن متهم وقتی معنا دارد که وی قانوناً دستگیر یا زندانی شده...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 719
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 12 دیوانعالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وکالت در طلاق، طلاق توافقی، اعطای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه، رای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه   چکیده رای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه اعطای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه، هرچند طولانی مدت (50 ساله) باشد، خلاف شرع نیست. مطلب مرتبط: روش های ابطال...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 365
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لزوم تخلیه مورد اجاره جهت دریافت ودیعه اجاره برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، تخلیه، قانون روابط موجر و مستاجر 1376، ودیعه اجاره، تخلیه، قانون روابط موجر و مستاجر 1376، رای لزوم تخلیه جهت دریافت ودیعه اجاره مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین دلیل توسط مستاجر و تحویل کلید ملک به مالک چکیده رای لزوم تخلیه جهت دریافت ودیعه...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 1263
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای معامله صوری و قصد فرار از دین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: امارات صوری بودن معامله، معامله به قصد فرار از دین، معامله باطل، رای معامله صوری مطلب مرتبط: چگونه می توان انجام معامله به قصد فرار از دین را باطل نمود؟ چکیده رای معامله صوری نزدیکی تاریخ محکومیت به پرداخت دین و تاریخ انتقال ملک، رابطه نزدیک...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 441
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دعوای خلع ید با وجود تصرف طولانی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: دعوای خلع ید، تصرفات طولانی در دعوای خلع ید، دعوای خلع ید با وجود تصرف طولانی، رای خلع ید با وجود تصرف طولانی   چکیده رای خلع ید با وجود تصرف طولانی در دعوای خلع ید، صرف تصرفات طولانی دلالت بر مأذون بودن متصرف از جانب...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 601
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای جعل و عنصر ضرری آن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: جعل و استفاده از سند مجعول، رکن ضرری جعل، تحقق بزه جعل، عنصر ضرری در بزه جعل   چکیده رای (جعل و عنصر ضرری آن) احراز رکن ضرری برای تحقق بزه جعل ضروری است.   رای بدوی اتهام آقای پ.، 40 ساله، دایر بر جعل قبض‌های خرید و...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 998
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اثبات مالکیت، دعوای اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سابقه ثبتی، الزام به تنظیم سند رسمی   چکیده رای خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، خلاف مواد 47 و 48 قانون ثبت بوده و محکوم به رد...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 374
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای طلاق زوجه به دلیل اعتیاد زوج برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق به دلیل اعتیاد زوج، طلاق به درخواست زوجه، اعتیاد مضر به زندگی خانوادگی   چکیده رای طلاق زوجه به دلیل اعتیاد زوج صرف اقرار زوج به اعتیاد در گذشته، منجر به تحقق شرط و طلاق از جانب زوجه نیست. بلکه وجود اعتیاد مضر به زندگی خانوادگی...
تماس با وکیل