نمونه آرای دادگاه ها

نمونه قرار منع تعقیب یک کارگر که قصد خودسوزی داشت نمونه آرای دادگاه ها
7 ماه قبل 0 48
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار منع تعقیب یک کارگر که قصد خودسوزی داشت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل کیفی بودن قانون، جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی، ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی، قاعده ی اضطرار، قرار منع تعقیب یک کارگر که قصد خودسوزی داشت بیشتر بخوانید:...
نمونه رای رد اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو (تئوری اصیل مخفی) نمونه آرای دادگاه ها
7 ماه قبل 0 294
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تئوری اصیل مخفی، اعتراض ثالث اجرایی به توقیف خودرو، توقیف خودرو، ماده 146 قانون اجرای احکام، رای رد اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو بیشتر بخوانید: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟ چکیده رای رد اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو دادگاه ضمن بررسی پرونده...
نمونه رای عدول از قرار قبول اعاده دادرسی نمونه آرای دادگاه ها
7 ماه قبل 0 168
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدول از قرار قبول اعاده دادرسی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی مدنی، ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، مصادیق رای متضاد سابق، سند موجود مکتوم، رد درخواست اعاده دادرسی، رای عدول از قرار قبول اعاده دادرسی مطلب مرتبط: اعاده دادرسی حقوقی چیست؟ چکیده رای عدول از قرار قبول اعاده...
نمونه رای محدوده اختیارات وکیل در وکالت عام نمونه آرای دادگاه ها
7 ماه قبل 0 83
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای محدوده اختیارات وکیل در وکالت عام برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 667 قانون مدنی، حدود اختیار وکیل، لزوم رعایت مصلحت موکل، فروش مورد وکالت به قیمت کمتر از عرف بازار، رای محدوده اختیارات وکیل در وکالت عام بیشتر بخوانید: مشکلات خرید و معامله وکالتی چکیده رای محدوده اختیارات وکیل در وکالت عام چنانچه وکیل بدون در نظر...
نمونه رای ابطال اجرائیه چک به جهت عدم امضاء توسط صاحب حساب نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 428
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال اجرائیه چک به جهت عدم امضاء توسط صاحب حساب برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال اجرائیه چک، دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی، مفهوم مخالف ماده 1301 قانون مدنی، ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، رای ابطال اجرائیه چک به جهت عدم امضاء توسط صاحب حساب بیشتر بخوانید: نحوه وصول چک پس از فوت...
نمونه رای اعسار از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 163
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعسار از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 80 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تقسیط پرداخت هزینه دادرسی، پرداخت بخشی از هزینه دادرسی، نحوه طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور، ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی، نسبی بودن اعسار، رای اعسار از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی مطلب...
نمونه رای حق دادخواهی شهروندان به عنوان یکی از حقوق بنیادین نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 63
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای حق دادخواهی شهروندان به عنوان یکی از حقوق بنیادین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق دادخواهی، اصل ۳۴ قانون اساسی، رای حق دادخواهی شهروندان بیشتر بخوانید: نمونه رای الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه برای نوزاد اناث چکیده رای حق دادخواهی شهروندان حق دادخواهی به عنوان حق...
نمونه رای مطالبه نفقه معوق زوجه نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 113
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه نفقه معوق زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه نفقه گذشته اقارب، ماده 1199 قانون مدنی، نفقه گذشته زوجه، نفقه اولاد، ماده 1107 قانون مدنی، نفقه فرزند مشترک، میزان نفقه زوجه، رای مطالبه نفقه معوق زوجه مطلب مرتبط: در چه شرایطی پرداخت نفقه پدر و مادر بر عهده فرزندان است؟ چکیده رای مطالبه نفقه معوق زوجه...
نمونه رای حسن نیت دارنده چک نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 249
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای حسن نیت دارنده چک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آستانه اشرفیه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه وجه چک، دارنده چک، ثالث با حسن نیت، اعتماد به ظاهر سند تجاری، فقدان عوض معین در هنگام اخذ سند تجاری، رای حسن نیت دارنده چک بیشتر بخوانید: نمونه رای انتقال صوری چک چکیده رای حسن نیت دارنده چک اطلاع کامل از منشاء صدور چک...
نمونه رای ضبط وسیله نقلیه حامل قاچاق نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 84
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ضبط وسیله نقلیه حامل قاچاق برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ضبط وسیله نقلیه حامل قاچاق، ماده ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علم مالک وسیله نقلیه به قاچاق، ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری، رای ضبط وسیله نقلیه حامل قاچاق بیشتر بخوانید: اعاده دادرسی کیفری (اعمال ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری) چکیده رای ضبط...
نمونه رای امکان ابطال گزارش اصلاحی نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 519
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای امکان ابطال گزارش اصلاحی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماهیت گزارش اصلاحی، ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتبار امر قضاوت شده گزارش اصلاحی، رای امکان ابطال گزارش اصلاحی مطلب مرتبط: گزارش اصلاحی چیست و چه کاربردی دارد؟ چکیده رای امکان ابطال گزارش اصلاحی دادگاه محترم ضمن بررسی رویه قضایی و نظرات حقوقدانان معتقد است که در...
نمونه رای رد ابطال گزارش اصلاحی از سوی شخص ثالث نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 176
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد ابطال گزارش اصلاحی از سوی شخص ثالث برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال گزارش اصلاحی، ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی، ماهیت گزارش اصلاحی، اعتراض شخص ثالث به گزارش اصلاحی، ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، فرآیند صدور گزارش اصلاحی، نحوه ابطال گزارش اصلاحی، رای رد ابطال گزارش اصلاحی از سوی شخص ثالث بیشتر بخوانید: گزارش...
نمونه رای تایید فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 96
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 33 قانون ثبت احوال، شرط پذیرش دعوی تنفیذ فسخ نکاح، ماده 1103 قانون مدنی، فسخ نکاح به دلیل ازدواج قبلی، رای تایید فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه بیشتر بخوانید: فسخ نکاح به چه معنا می باشد؟ چکیده رای تایید فسخ نکاح...
نمونه رای مهریه دختر باکره نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 83
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مهریه دختر باکره برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه هشتم دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 1155 قانون مدنی، مدت عده طلاق دختر باکره، طلاق به درخواست زوجه، ماده 1130 قانون مدنی، عسر و حرج زوجه، رای مهریه دختر باکره بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت چکیده رای مهریه دختر باکره ملاک قانونی و شرعی استحقاق زوجه نسبت به تمام یا نصف مهریه ما...
نمونه رای مطالبه وجه سفته نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 144
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه وجه سفته برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: سفته سفید امضاء، قابلیت نقل و انتقال سفته سفید امضاء، اعطای وکالت به دارنده سفته، رای مطالبه وجه سفته مطلب مرتبط: سفته چیست؟ راه های مطالبه سفته کدام است؟ چکیده رای مطالبه وجه سفته تسلیم سفته به صورت سفید امضاء دلالت بر اعطای وکالت به دارنده جهت درج نمودن...