نمونه آرای دادگاه ها

نمونه آرای دادگاه ها
12 ماه قبل 0 492
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثر عدم بیان مدت در عقد نکاح منقطع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سی ام دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: عدم بیان نکاح در عقد نکاح منقطع، ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی، شیوه اتیان سوگند، رای اثر عدم بیان مدت در عقد نکاح منقطع مطلب مرتبط: نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت چکیده رای اثر عدم بیان مدت در عقد نکاح منقطع 1. در...
نمونه آرای دادگاه ها
12 ماه قبل 0 307
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده 101 قانون مدنی، قاعده استاپل، دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور مطلب مرتبط: ابطال رای داوری چیست؟ چکیده رای دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور 1- ابلاغ رای داور توسط دادگاه صلاحیت دار انجام می شود. بنابراین اگر ابلاغ رای...
نمونه آرای دادگاه ها
12 ماه قبل 0 2446
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رفع ممانعت از حق استفاده از حقابه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان سقز صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 690 قانون مجازات اسلامی، ارکان دعاوی ثلاث در امور حقوقی، ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی، رای رفع ممانعت از حق استفاده از حقابه مطلب مرتبط: الزام به رفع ممانعت از حق به چه صورت امکانپذیر است؟ چکیده رای رفع ممانعت از حق استفاده...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 828
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: خیار تدلیس، مصادیق عملیات فریبکارانه، تدلیس در معاملات، رای تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس مطلب مرتبط: تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس چکیده رای تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس ذکر وصف مسکونی بودن مبیع از جانب فروشنده در حالیکه واجد آن وصف نبوده و...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 672
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگان متعدد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: دادگاه صالح در دعاوی علیه بیت المال، ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی، رای دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگان متعدد مطلب مرتبط: ایراد عدم صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به دعوا چکیده رای دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگان متعدد 1) در جایی که خواندگان دو...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 347
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مصداقی از هدم در رویه قضایی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه حقوقی شهرستان گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ارث در حادثه رانندگی، ماده 873 قانون مدنی، رای مصداقی از هدم در رویه قضایی مطلب مرتبط: میزان سهم الارث زن و شوهر در صورت فوت هر یک از آنان چکیده رای مصداقی از هدم در رویه قضایی علی الاصول رابطه ارث بری بین دو شخص مقید...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 563
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مرجع صالح در دعوای تغییر نام کوچک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: کمیسیون نام، رای مرجع صالح در دعوای تغییر نام کوچک بیشتر بخوانید: سامانه ثنا چیست؟ شیوه ثبت نام در آن چگونه است؟ چکیده رای مرجع صالح در دعوای تغییر نام کوچک دعوای تغییر نام یا اضافه نمودن یک واژه یا نام به اول یا آخر نام یا...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 832
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار عدم اهلیت خوانده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار اعدادی، ماده 56 قانون امور حسبی، قرار عدم اهلیت خوانده مطلب مرتبط: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده چکیده قرار عدم اهلیت خوانده در فرضی که اصحاب دعوا در اثنای رسیدگی دچار حجر گردند مقنن در ماده 105 قانون...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 633
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای صلاحیت دادگاه متاثر از اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه هفده دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده ۱۲ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، ارتباط اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا و صلاحیت دادگاه، رای صلاحیت دادگاه متاثر از اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا مطلب مرتبط: ایراد عدم صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به دعوا چکیده رای...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 2 1829
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به جهت تعطیلی کار توسط سازنده و عدم تاثیر آن در حقوق پیش خریدار برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قرارداد پیش فروش، عدم اتمام پروژه ساختمانی توسط سازنده، الزام به انجام تعهد مبنی بر تکمیل بنا، شرط فعل، ماده 237 قانون مدنی، رای فسخ قرارداد مشارکت در ساخت مطلب مرتبط: چگونگی الزام...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 403
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: آخرین دفاع، تکلیف دادگاه در اخذ آخرین دفاع، ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رای لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم مطلب مرتبط: ضرورت اخذ آخرین دفاع از متهم چکیده رای لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم ۱- آخرین دفاع، حق دفاعی متهم است و دادگاه مکلف به...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 880
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رفع ممانعت از حق العبور از طریق مسدود نمودن مسیر کوچه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ممانعت از حق، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، رفع ممانعت از حق العبور از طریق مسدود نمودن مسیر کوچه   چکیده رای رفع ممانعت از حق العبور قدر متیقن اشخاص ساکن در کوچه که استفاده...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 5359
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اثبات حیله و تقلب، اعاده دادرسی، فعل مادی متقلبانه، ترک فعل عامدانه، رای اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم بیشتر بخوانید: اعاده دادرسی حقوقی چیست؟ چکیده رای اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم وقتی سخن از حیله و تقلب می گردد...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 585
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تخلیه مغازه به جهت تفریط مستاجر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تخلیه به جهت تعدی و تفریط، ماده 951 قانونی مدنی، حق کسب و پیشه و تجارت، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، رای تخلیه مغازه به جهت تفریط مستاجر   چکیده رای تخلیه مغازه به جهت تفریط مستاجر چنانچه در صورت تعطیل بودن مورد اجاره و...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 405
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای انتخاب مدیون در دیون متعدد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه وجه به جهت استیفای بلاجهت، مطالبه وجه چک، ماده 282 قانون مدنی، رای انتخاب مدیون در دیون متعدد مطلب مرتبط: نحوه مطالبه طلب در دادگاه حقوقی به چه صورت است؟ چکیده رای انتخاب مدیون در دیون متعدد دادرس محترم شعبه در دادنامه مستند و مستدل خود عنوان...
تماس با وکیل